De eerste reeks van gordels zijn gekend als de Kyu - gordels.

Kleur Graad Benaming
Witte Gordel 6de Kyu Rokkyu
Gele Gordel 5de Kyu Gokyu
Oranje Gordel 4de Kyu Shikyu
Groene Gordel 3de Kyu Sankyu
Blauwe Gordel 2de Kyu Nikyu
Bruine Gordel 1ste Kyu Ikkyu