Er werd een nieuwe locatie gevonden. De Parochiale Basisschool Diegem werd de nieuwe Dojo voor Nagasaki Diegem. Reclame bij de leerlingen van de school zorgde ook direct voor een heel pak nieuwe leden. Henri zorgde nog steeds voor de trainingen en werd daarvoor bijgestaan door Rudy en Bart.

In 2009 besluiten Henri, Rudy en Bart om een frisse wind door de club te laten waaien en beginnen aan vernieuwing van het lesaanbod en de examenprogramma's. Terzelfdertijd werd er uitgekeken om te veranderen van Federatie. Een telefoontje van Hokaido Zaventem met de vraag of we willen overgaan naar de Vlaamse Ju-jitsu Federatie om alle clubs van de stijl Minne terug onder één federatie te krijgen, geeft dan ook de doorslag. Nagasaki-Diegem verandert van federatie en wordt terug zoals in den beginne een VZW.

In 2011 besluit Henri wegens gezondheidsredenen om te stoppen met Jiu-Jitsu. De trainingen worden verder gegeven door Rudy en Bart. De vernieuwing wordt nog verder gezet en de Japanse terminologie wordt terug ingevoerd. Ook wordt er wel eens gekeken naar Karate en Judo om hier hetgeen toepasbaar is in Jiu-Jitsu te integreren in de trainingen.